Op 2 november is het Allerzielen. Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Inmiddels zijn er steeds meer mensen, ook buiten de R.K.-kerk, die behoefte hebben om stil te staan bij hun overleden dierbaren. Daarom is de Bovenkerk in Kampen die dag ’s avonds geopend voor dit doel. 

Iedereen die wil gedenken is van harte welkom in de Bovenkerk aan de Koornmarkt 28 om tussen 18.30 en 21.00 uur binnen te lopen.

Gedichten, muziek, kunst, licht, troostkoffie, 

beleven, warmte, stilstaan, voelen.

Herdenken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Siebrand-Koper op telefoonnummer: 06-50641789 of bsiebrand@hetnet.nl.