Op 13 september komt Emiel Hakkenes naar Hanzestad Kampen om aan de hand van zijn boek ‘Polderkoorts’ een nieuw licht te werpen op de geschiedenis van de Zuiderzeewerken, die honderd jaar geleden, op 14 juni 1918, begon met de ondertekening van de Zuiderzeewet.

Een wet die grote veranderingen ook bracht in Kampen. Jarenlang bepleitte Cornelis Lely de aanleg van een afsluitdijk. In januari 1916 zette een hevige storm grote delen van het noorden onder water en plotseling wilde iedereen die dijk. Bijna iedereen…

Emiel Hakkenes (redacteur Duurzaamheid & Milieu verbonden aan het dagblad Trouw) beschrijft in ‘Polderkoorts’ het verhaal van Eibert den Herder. De man die het opnam tegen Cornelis Lely en zijn plannen voor de aanleg van de Afsluitdijk. Eibert den Herder, een ongeschoolde ondernemer maakte zich zorgen: wat zou de afsluiting betekenen voor de visserij? Hoe veilig zou de dijk zijn?

Programma donderdag 13 september 
19.30 uur inloop
20.00 uur voordracht Emiel Hakkenes met een pauze
Na afloop is er volop gelegenheid tot vragen stellen.

De lezing is gratis. Graag wel aanmelden via info@stadsarchiefkampen.nl. Dan weten we dat u komt!

Locatie: De Stadskazerne, Oudestraat 216 Kampen