Door de in 1918 aangenomen Zuiderzeewet veranderde de kaart van Nederland ingrijpend. De Zuiderzee, de grote binnenzee, veranderde in het IJsselmeer en werd voor een groot gedeelte ingepolderd. Hierdoor veranderde niet alleen de kaart, maar ook de manier van leven in het kustgebied van die vroegere Zuiderzee. De wet heeft een grote impact gehad op de ontwikkeling van Kampen. 

In het Stadsarchief Kampen is van 1 september tot en met 30 september de Zuiderzee Expositie te zien. Met deze expositie wordt het dagelijkse leven, beïnvloed door de Zuiderzee, weer voor een periode tot leven en onder de aandacht gebracht. Er zijn unieke foto’s en objecten te zien die de impact van 100 jaar Zuiderzeewet voor de Gemeente Kampen laat zien. Er is te zien hoe het huidige Kampen haar gezicht heeft gekregen na de Zuiderzeewet. En ook wat hierdoor verloren is gegaan en wat hierdoor is veranderd. De toegang is gratis.

De Zuiderzee expositie is verdeeld over verschillende thema’s. De Zuiderzeewet zelf is een hoofdonderwerp. Hoe ontstaan van het IJsselmeer en de komst van het nieuwe land. Ook het economische effect voor Kampen is te zien. Denk aan de visserij, verdwenen beroepen en de welvaart. Een ander thema van de expositie gaat over de gevaren van de Zuiderzee. Want het was bij tijd en wijle een hele woeste zee. Wat zijn de gevolgen van de Zuiderzeewet voor de gemeente Kampen? Wat heeft het Kampen gebracht? Ook dat is een van de thema’s. Natuurlijk ontbreekt het verhaal van Schokland niet. Hoe verging het de Schokkers in Kampen de afgelopen eeuw?

Speciale activiteiten

Naast de expositie staan er enkele speciale activiteiten op het programma:

* De lezing over Polderkoorts. Emiel Hakkenes op 13 september gaat over het boek van Emiel Hakkenes over Eibert den Herder. De man die het opnam tegen Cornelis Lely en zijn plannen voor de aanleg van de Afsluitdijk. Eibert den Herder, een ongeschoolde ondernemer maakte zich zorgen: wat zou de afsluiting betekenen voor de visserij? Hoe veilig zou de dijk zijn?

* Op zaterdag 22 september komt het visserij-verleden tot leven bij het Stadsarchief. Breng een bezoek aan de expositie en vaar dan mee met de Kamper-botters om het visserij-verleden echt te beleven. En geniet van de heerlijkste vis op het binnenplein van de Foodtruck Vischrookerij.

* Voor de basisscholen is er een speciale workshop samengesteld om de kinderen uit groep 7 en 8 op een interactieve manier te laten ervaren wat de gevolgen zijn van de Zuiderzeewet voor Kampen.

Expositie Bitterzoete Zuiderzee

Van 3 t/m 29 september is in de Nicolaas Plompzaal (de Expositieruimte) op de begane grond in De Stadskazerne de expositie Bitterzoete Zuiderzee te zien. De expositie is mede mogelijk gemaakt door Stichting CAS en Cultuurfonds Kampen.