Ten zuiden van Kampen stroomt sinds korte tijd een brede geul tussen de IJssel en het Veluwemeer. Deze geul (het Reevediep) is aangelegd om overtollig water uit de IJssel af te laten stromen, als onderdeel van het grootschalige project ‘Ruimte voor de Rivier’. Om te voorkomen dat archeologische vindplaatsen ongezien vergraven zouden worden, waardoor veel mogelijke kennis over het Kamper verleden verloren zou gaan, heeft hier intensief archeologisch onderzoek plaatsgevonden.

Het onderzoek heeft geresulteerd in ruim zestien vindplaatsen die dateren van de middensteentijd tot de Tweede Wereldoorlog. Een van de vondsten is die van de - inmiddels beroemde - middeleeuwse Kogge. Maar misschien nog wel bijzonderder en ingrijpender voor de Kamper geschiedschrijving zijn de vindplaatsen uit de middensteentijd, die niet alleen uniek zijn voor Nederland, maar zelfs van internationaal belang zijn.

In een lezing voor het Nutsdepartement Kampen zullen archeologen Axel Müller en Roderick Geerts (ADC ArcheoProjecten) ingaan op de belangrijkste ontdekkingen, waarbij het accent zal liggen op de vondsten van de middensteentijd, waardoor de bewoningsgeschiedenis van de gemeente Kampen aanmerkelijk werd verlengd.
De lezing wordt gehouden op donderdag 31 oktober om 20.00 uur in het gebouw van het SNS Historisch Centrum, Burgwal 43 te Kampen. Toegangsprijs is 3 Euro. Gratis voor leden van het Nutsdepartement Kampen. Opgeven is niet nodig.
Datum & tijd
31 October 2019
20:00 - 22:00
Adres
SNS Historisch Centrum
Burgwal 43
8261 EP Kampen
Contact
Remy Steller
0611276965
http://www.nutkampen.nl/
bestuur@nutkampen.nl
Toegang
Gratis
Betaald
Soort locatie
Binnen

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media