h

Stads agenda

  • Alle
10
december
2019

Lezing over het Nut in Kampen

Jan van Arkel Lezing

20:00 - 22:00

Op 10 december organiseert de Historische vereniging voor de ijsseldelta 'Jan van Arkel' haar maandelijkse lezing. Met dit keer Herman Harder en Jaap Bruins Slot als sprekers. Het onderwerp deze maand is: 

“Het Nut in Kampen en het Nut in het algemeen”

Deze lezing wordt gehouden in het kader van 200 jaar Nut in Kampen. Sprekers voor deze avond zijn Jaap Bruins Slot en Herman Harder.

De lezing vindt plaats in de Johan van Mulkenzaal in de Stadskazerne, Oudestraat 216 te Kampen. De aanvang is 20.00 uur. Leden van de historische vereniging en de bibliotheek hebben gratis toegang. Van niet-leden vragen we een bijdrage van 2,00 euro. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Over Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen (‘departementen’), opgericht in 1784. die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en liet bevorderen van maatschappelijke discussie.

Geschiedenis

De Maatschappij werd in 1784 te Edam gesticht door een gezelschap van zes personen onder wie Jan Nieuwenhuyzen, een doopsgezind leraar en predikant uit Monnickendam. Ook zijn zoon Martinus Nieuwenhuyzen hoorde tot de stichters. Hij had een groot aandeel in het opstellen van de plannen en de uitwerking daarvan. Tijdens de politieke conflicten tussen de prinsgezinden en patriotten kwam liet prinsgezinde stadsbestuur van Edam in conflict met de Maatschappij, omdat de meeste leden met de patriotten sympathiseerden. Daarop werd in Amsterdam een nieuw hoofdbestuur gevestigd en werden de algemene vergaderingen voortaan daar gehouden.

Het motto van ’t Nut is: ‘Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling’. In eerste instantie organiseerde de Maatschappij prijsvragen over onder wijs-en opvoedkundige kwesties. Later werd ’t Nut de grondlegger van de Nutsspaarbank (1817),,de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen, de Nutsscholen en Nuts-Volksuniversiteiten. In 1795 werd de eerste Kweekschool voor onderwijzers van Nederland opgericht door t Nut. In de 20ste eeuw werden veel van deze taken overgenomen door de overheid of het bedrijfsleven.

De Maatschappij is tot op heden actief, met ongeveer 85 zelfstandige Nutsdepartementen. Het landelijk maatschappijbestuur bewaakt het behoud van het gedachtengoed.


Doel van de vereniging

Het departement stelt zich ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van een levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk


Praktische informatie Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel 

 

Adres
Stadskazerne
Oudestraat 216
8261CA
Kampen
Contact
Historische vereniging Jan van Arkel

www.hvjanvanarkel.nl
info@hvjanvanarkel.nl
Lees verder
11
december
2019

Stadsgehoorzaal: BarokOpera Amsterdam

Een geestige inkijk in het alledaagse leven aan het Britse hof

20:15 - 22:00
350 jaar terug in de tijd. De Nederlandse Willem III is gehuwd met Mary Stuart, koningin van Engeland en later ook van Schotland. Hofcomponist Purcell schrijft prachtige stukken naar aanleiding van dramatische gebeurtenissen in dit huwelijk. In Queen Mary brengen solisten en musici van BarokOpera Amsterdam deze parels tot leven. Ondertussen geven zij, gebaseerd op historische correspondentie, een geestige inkijk in het alledaagse leven aan het Britse hof.

Kijk voor meer informatie op: www.stadsgehoorzaalkampen.nl
Adres
Stadsgehoorzaal Kampen
Burgwal 84
8261 ES
Kampen
Contact

038 331 73 43
www.stadsgehoorzaalkampen.nl
info@stadsgehoorzaalkampen.nl
Toegang
Soort locatie
Binnen
Lees verder
12
december
2019

Wright for rights, Schrijfmarathon voor Amnesty International

Amnesty schrijft voor jongeren tijdens Write for Rights 2019

18:50 - 20:00
Op 10 December is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor andere mensen die onrecht is aangedaan. Tijdens de Write for Rights 2019 besteedt Amnesty International speciale aandacht aan kinderen en jongeren.

Amnesty International voert actie voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte.

Overal wordt geschreven
In heel Nederland gaan mensen brieven schrijven. Alleen thuis, of samen in een café, buurthuis, bibliotheek, school, bij de sportclub of tijdens een van de vele schrijfevenementen die in het hele land worden gehouden. Mensen schrijven brieven met pen en papier of online. Om autoriteiten op te roepen de jongeren die onrecht is aangedaan te steunen.
Ook in Kampen wordt op 12 december volop geschreven. In Eetze, Het Lokaal, Erfgenamenstraat 1c te IJsselmuiden worden om 18 uur de deuren geopend en is iedereen welkom om in actie te komen. Burgemeester Koelewijn is uitgenodigd.


Heeft schrijven zin?
In 2005 werd de toen 16-jarige Nigeriaan Moses Akatugba opgepakt op verdenking van het stelen van telefoons. Hij werd gevangengezet, gemarteld en ter dood veroordeeld. In 2014 schreven mensen tijdens Write for Rights wereldwijd massaal voor zijn vrijlating. En met succes: Akatugba kwam uiteindelijk in 2015 vrij. Toen hij vernam dat zoveel mensen voor hem in actie waren gekomen, zei hij:

‘Ik ken deze mensen niet, ik heb hen nooit ontmoet, maar toen ik om hulp schreeuwde, kwamen ze massaal in actie om mij te redden. Ik heb voor hen gebeden en beloof me in te gaan zetten voor slachtoffers van marteling en terdoodveroordeelden. Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde. Ik hou van jullie allemaal.’


Write for Rights heeft effect
Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen in actie voor mensen die onrecht is aangedaan. Mensen die gevangenzitten omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om te veranderen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.'
Dit jaar wordt er geschreven voor tien jongeren.


Contact
Neem voor meer informatie contact op met: Eetze
Hier je contactinformatie invullen: Eetzeijsselmuiden@gmail.com
Adres
Eetze
Erfgenamenstraat 1c
8271 TT
Ijsselmuiden
Contact
Jaap Boersma
038000000

eetzeijsselmuiden@gmail.com
Doelgroep
Volwassenen
Toegang
Volwassenen
Soort locatie
Binnen
Lees verder
12
december
2019

Concert Jong Talentklas Quintus

Geniet van dit unieke concert

19:00 - 20:00
De leerlingen van de Jong Talentklas Quintus spelen in gevarieerde samenstelling met o.a. viool, cello, piano en dwarsfluit, verschillende ensemblestukken. Het concert bij kunstencentrum Quintus is gratis toegankelijk voor belangstellenden.
Adres
Quintus
Vloeddijk 38
8261GC
Kampen
Contact
Quintus
0383371200
www.quintuskampen.nl
info@quintuskampen.nl
Toegang
Volwassenen
Soort locatie
Binnen
Lees verder
12
december
2019

Stadsgehoorzaal: Mr. Gerard Spong

Over zijn leven en carrière...

20:15 - 22:00
Eén van de meest vooraanstaande strafrechtadvocaten vertelt over zijn leven en zijn 40-jarige carrière. Meester Spong geeft een fascinerende kijk op het werk van een advocaat in strafzaken. Hoe ga je met cliënten om, wat zijn de dilemmas en perikelen rondom bewijsvoering; het komt allemaal aan bod aan de hand van geruchtmakende moord-, zeden- en fraudezaken.

Kijk voor meer informatie op: www.stadsgehoorzaalkampen.nl 
Adres
Stadsgehoorzaal Kampen
Burgwal 84
8261 ES
Kampen
Contact

038 331 73 43
www.stadsgehoorzaalkampen.nl
info@stadsgehoorzaalkampen.nl
Toegang
Volwassenen
Soort locatie
Binnen
Lees verder

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media