Naast de Bovenkerk en de Nieuwe Toren, is de Buitenkerk of Onze Lieve Vrouwe Kerk een belangrijk onderdeel van het Kamper stadsfront. De kerk kent een turbulente historie wegens verval en instortingsgevaar. Na een grondige restauratie is de Buitenkerk sinds 1977 weer volop in gebruik.

Gewijd aan Maria, begon de bouw van deze tweede parochiekerk van Kampen in 1369, door bouwmeester Rutger van Ceulen. De kerkvorm met drie hallen - hallenkerk - maakt de Buitenkerk uniek in Nederland. De kerk dankt haar naam aan de locatie in het toen nieuwe stadsdeel. De Buitenhoek dat in de 14e eeuw buiten de stadsmuur lag. In 1453 wordt als laatste de toren opgericht. Drie grote klokken van de beroemde klokkengieter Geert van Wou worden in 1481 opgehangen. Als de prinsgezinden de stad eind zestiende eeuw veroveren, wordt de katholieke kerk ingericht voor de gereformeerde eredienst. Tot overmaat van ramp stort het bovenste deel van de toren in 1609 in waarbij de Geert van Wou klokken verloren gaan. De toren is nooit meer in ere hersteld. De vrij stompe spits geeft de overgebleven toren het huidige massieve aanzicht. Het is Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, die begin 19e eeuw de oude Buitenkerk weer ter beschikking stelt aan de Kamper katholieken. Het toenemende verval noopt in 1963 echter tot sluiting in verband met instortingsgevaar. Na een grootscheepse restauratie wordt de kerk in 1977 door wijlen Prins Claus von Amsberg feestelijk in gebruik genomen.

Adres
De Buitenkerk
Buiten Nieuwstraat 101, Kampen

Kijk voor meer informatie op: www.rkkerkkampen.nl

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media